JB

Jan

Bollen

j.w.bollen@hotmail.com


Positive Realistic Person, introduction.


NEDERLANDS

Jan Bollen is een veelzijdig persoon. Beroepsmatig werkt hij op een hogeschool bij de opleidingen Elektrotechniek en Technische Informatica.

Hij heeft al vele dingen gedaan zoals: docent analoge electronica, lid van de curriculum en examencommissie en ook studieloopbaanbegeleider.

Momenteel is hij course director Bachelor Electrical and Electronic Engineering en Bachelor Applied Computer Science, en is verantwoordelijk voor alle internationaliserings activiteiten van de school of Life science Engineering and Design. Voor deze opleidingen is hij ook admission officer en stagecoördinator. Jan doceert de vakgebieden Social and Projectmanagement Skills, en Intercultural Awareness. In 2006 heeft hij met succes de minor Internationaal Management En Ondernemen opgezet op Curaçao. Jan is daar verantwoordelijk voor en deze minor wordt nationaal aangeboden via de kiesopmaat site. Jan werkt sinds 2000 op Curaçao en is derhalve contactpersoon voor alle studenten uit de Caribbean die van de middelbare school naar Nederland gaan studeren.


ENGLISH

Jan Bollen is a versatile person. He works professionally at a university of applied sciences in Electrical and Electronic Engineering and AppliedComputer Science.

He has already done many things such as: teacher of analog electronics, member of the curriculum and examination board and also study career counselor.

He is currently the course director Bachelor Electrical and Electronic Engineering and Bachelor Applied Computer Science, and is responsible for all internationalisation activities of the School of Life Science Engineering and Design. He is also admission officer and internship coordinator for these courses. Jan teaches the fields of Social and Project Management Skills, and Intercultural Awareness. In 2006 he successfully set up the minor International Management And Entrepreneurship on Curaçao. Jan is responsible for this and this minor is offered nationally via the electoral site. Jan has been working on Curaçao since 2000 and is therefore a contact person for all students from the Caribbean who study from secondary school to the Netherlands.


中文

扬·博伦(Jan Bollen),多才多艺,任教于电气工程和技术信息学的应用科学大学。
他担任很多职务,包括模拟电子学老师,课程和考试委员会成员以及职业顾问。
目前是电气与电子工程学士课程及应用计算机科学学士课程的主任,并负责生命科学工程与设计学院的所有国际化活动。此外还是这些课程的招生官和实习协调员。 Jan教授社会和项目管理技能以及跨文化意识领域。 2006年,他在库拉索岛成功建立了小型的国际管理和企业创业组织。扬全权负责该组织,这个微型组织是通过选举站点在全国范围内提供的。 Jan自2000年以来一直在库拉索岛工作,因此是所有从中学到荷兰学习的加勒比学生的联系人。


Hier vind je alle informatie over de passie van Jan Bollen; muziek!


BIGBAND STRAIGHT AHEAD

Sinds zijn 9e levensjaar speelt Jan muziek, de eerste 10 jaar trompet, daarna trombone. Jan is al vanaf het het begin lid van de bigband straight ahead (1981). Momenteel is hij ook voorzitter van de bigband. Voor meer informatie zie www.bigbandstraightahead.nl

Corona video Billy Jean zang Frank Douglas

en Blue Skies zang Marion Otemann

en een leuke kerstgoet feliz navidad


DJUTURN

Jan is, met zijn zoon Lucas, discjockey. Samen verzorgen zij muziekavonden. De slogan van DJUTURN is ""music and more""  Zij brengen muziek (alle stijlen) licht en sfeer. Alles voor uw jubileum, verjaardag, sportevenement, bedrijfsfeest of themafeest. Voor meer informatie zie www.djuturn.nl


MORE

Hengelo o-o-oooo

Stars and stripes 4=1 home trombone